Efter en tre månader lång process med noggrann referenstagning av tidigare erfarenhet och kvalitetskontroll av arbetsprover har Accent blivit vald som översättningsleverantör till Uppsala universitet. Avtalet gäller från maj 2018.

Under åren har Accent profilerat sig på språktjänster inom högre utbildning. Förutom vårt nya avtal med Uppsala universitet har vi avtal med Linköpings universitet, Chalmers, KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet (KI), Mittuniversitetet. Dessutom har vi exklusivt avtal med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Accent tillhandahåller även engelska skrivkurser för forskarskolor, centrum och universitet runt om i landet. Vår språkgranskningstjänst är välkänd bland forskare och doktorander vid svenska lärosäten.