Accent är en av tre leverantörer som blivit utsedda att leverera språkgranskningar av vetenskapliga texter till Linköpings universitet.

Upphandlingsprocessen, som Accent var med att vinna under hösten 2017, gäller ett ramavtal för språkgranskningstjänster av engelska texter inom området vetenskap. Kontraktet är på två år med möjlighet till förlängning av ytterligare två år.