I slutet på mars fick vi det mycket trevliga beskedet att vi är en av tre översättningsbyråer som har vunnit upphandlingen översättningstjänster från svenska till engelska samt engelska språkgranskningar till Karolinska Institutet, KTH och Mittuniversitetet.

Valet har grundats på testöversättningar som har bedömts med hög kvalitet och referenser från liknande uppdrag. Det här är ytterligare en upphandling som Accent har vunnit inom högre utbildning och forskning de senaste åren, tillsammans med avtalen med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Göteborgs universitet, Chalmers, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Vinnova och flera andra universitet och högskolor.