Accent har i december skrivit ett 3-årsavtal med Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Vi kommer att översätta forskningsrelaterad och finansiell information från svenska till engelska.

Vi vann anbudet bland 8 andra där kvalitet har viktats med 80 % och pris med 20 %. Vi ser fram emot vårt samarbete med Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

I sin motivering skriver Stiftelsen:

— Efter utvärderingen av de 8 anbuden har anbudet från Norrlands Språkservice (anm: Accents moderbolag) visat sig vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Norrlands Språkservice har lämnat ett väl avvägt och kvalitativt tillfredsställande anbud. Beslutet föll till deras fördel främst på grund av relevanta och positiva referenser, hög kvalitet på arbetsprov samt en konkurrenskraftig prisbild.

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkändes en donation från Sveriges riksbank, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. Under 2015 beviljade Stiftelsen ca. 543 miljoner kronor i forskningsanslag.