Göteborgs universitet - på skylt

 

Accent har återigen visat att vi levererar översättningar med hög kvalitet. Tidigare i höst kom beskedet att vi vunnit ännu ett översättningsavtal med Göteborgs universitet.

De områden vi översätter är texter av allmän karaktär, medicin, odontologi och vårdvetenskap, naturvetenskap och teknik.

De anbud som hade bästa förhållandet mellan pris och kvalitet utsågs genom pris- och kvalitetskriterier och viktade dessa sinsemellan enligt följande:

 

20%

Referenstagning

70%

Arbetsprov

10%

Pris

 

Under åren har Accent profilerat sig mer och mer på översättningstjänster inom den högre utbildningen. Vi levererar översättningar till Uppsala universitet, Karolinska Institutet (där ingår KTH och Mittuniversitetet) och Chalmers tekniska högskola. Vi har även avtal med Universitetskanslersämbetet och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Sedan hösten 2017 har vi också avtal med Linköpings universitet och levererar språkgranskningstjänster på engelska.

Vi anordnar även akademiska, engelska skrivkurser – Introduction och Advanced för forskarskolor och universitet, och har sedan starten 1997 språkgranskat avhandlingar och manuskript på både engelska och svenska. Mer än 20 år senare kan vi konstatera att det har hunnit bli en hel del granskningar!