Hävvi = Självklart, boken

Hävvi - Sydsamisk livstilssbok

Accent har översatt "Hävvi – en sydsamisk livshandbok/kokbok" till engelska. I början av februari var det pressrelease på Sturehof. Det här är andra kokboken med samiska recept som vi har översatt. Den första var ”Smak på Sápmi”…