Chalmers har valt Accent som en av fem översättningsleverantörer till universitetet.

Vi gick vidare i upphandlingsprocessen hösten 2015 och i februari 2016 blev det klart att vi är en av fem huvudleverantörer för översättningar från svenska till engelska och engelska till svenska och språkgranskning på engelska.

Sedan tidigare är Accent huvudleverantör av översättningar från svenska till engelska och språkgranskning av engelska texter till Göteborgs universitet inom medicinska, naturvetenskapliga och estetiska fakulteten.