Accent Språkservice har vunnit upphandlingen av språktjänster med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Uppdraget består av att översätta från svenska till engelska och språkgranska engelska texter.

Med det här avtalet, kombinerat med våra avtal med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, har Accent tagit en ledande ställning som språkleverantör till universitetsvärlden i Sverige.