Välkommen tillbaka, Evalotta

Evalottas roll på företaget blir som projektledare och kontorsansvarig. Men det är inte första gången hon jobbar hos oss. Efter avslutad Masterutbildning i engelska och nordiska språk kom hon år 2000 till kontoret första gången och sökte praktikplats som översättare. Det besöket ledde till en nio år lång anställning som in-house-översättare och projektledare. Två av dessa år fick hon även fungera som kontorsansvarig. Hon har varit frilansande översättare sedan 2009 med regelbundna uppdrag åt Accent. Det är alltså uppenbart att Evalotta är väl förtrogen med vår verksamhet och vi är mycket glada att ha henne tillbaka på kontoret.

Evalotta översätter från engelska, danska och norska, och har även 10 års utbildning i franska. I sin nya roll på kontoret kommer hon att sköta kontakterna med kunder och översättare och fungera som projektledare.

Välkommen tillbaka, Evalotta