What’s in a name?

Det är lite av förändringarnas tid här på Accent. En av dessa förändringar är vårt namnbyte. Det är en liten förändring när man ser till det stora hela, men ändå viktig. Vårt moderbolag har bytt namn från Norrlands Språkservice i Sverige AB till Nordic Accent Translation AB.

Vi kommer dock även i fortsättningen att vara kända för våra kunder som Accent Språkservice.

Anledningen till förändringen är att vi märkte att när ”Accent” inte fanns med i moderbolagets namn uppstod en viss förvirring bland kunder och sökmotorer. Förhoppningsvis kommer denna justering att göra det lättare att hitta oss och förstå vilka vi är.

Så kom ihåg: Vi är fortfarande Accent Språkservice i vår kontakt med dig.