Kvalitetspolicy

Norrlands Språkservice i Umeå AB och dess bifirma Accent Språkservice Sweden AB tillhandahåller språktjänster till privata organisationer och företag och till den offentliga sektorn. Vi arbetar för att våra översättningar ska hålla högsta möjliga kvalitet. För att säkerställa detta mål strävar vi efter att kvalitetsarbetet ska genomsyra den dagliga verksamheten och omfatta alla uppdrag från början till slut.

Vi arbetar för att säkerställa verksamhetens kvalitet på följande sätt:

 • Professionella översättare

  Vi samarbetar uteslutande med professionella översättare som har minst fem års yrkeserfarenhet, som är specialiserade inom sina ämnesområden och som översätter till sitt modersmål.

 • Fristående granskare

  Vi ser till att alla översättningar språkgranskas av en fristående granskare som har minst fem års yrkeserfarenhet, som är specialiserad inom sina ämnesområden och som översätter till sitt modersmål.

 • Slutlig utformning

  Vi kontrollerar alltid textens slutliga utformning så att rubriksättning, textplacering och avstavning är korrekt.

 • Värn om språkkultur

  Vi värnar om språkkulturen inom våra kunders verksamhet. Vi lägger därför stor vikt vid att hitta rätt översättare för varje uppdrag. I den mån det är möjligt hanterar vi även framtida uppdrag från samma kund genom samma översättare.

 • Kryptering

  Vi värnar om våra kunders trygghet och hanterar alla uppdrag med tystnadsplikt och hög säkerhet. All kommunikation sker genom krypterad kommunikation (SSL) och alla bifogade dokument kontrolleras för virus. Vi gör daglig back-up av vår server för att säkerställa att inget arbete går förlorat med onödiga förseningar som följd.