Miljöpolicy

Norrlands Språkservice i Umeå AB och dess bifirma Accent Språkservice Sweden AB tillhandahåller språktjänster till privata organisationer och företag och till den offentliga sektorn.

Vi uppmärksammar att all mänsklig aktivitet har en miljöpåverkan och strävar efter att varje medarbetare inom vårt företag uppmärksammar och införlivar miljötänkande i det dagliga arbetet.

Vi arbetar för att minska företagets miljöpåverkan på följande sätt:

 • Miljövänlig prioritering

  Vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi införskaffar produkter och tjänster. Miljövänliga alternativ ges högsta prioritet. Detta tar vi hänsyn till från det lilla till det stora – från att välja miljövänligt papper till att använda en hybridbil som företagsbil.

 • Förbrukningsvaror

  Vi minskar användningen av förbrukningsvaror så långt det är möjligt. Det innebär att vi begränsar mängden utskrivet material och väljer att skicka information elektroniskt istället för via post.

 • Energisnåla alternativ

  Vi minskar elförbrukningen genom att välja energisnåla alternativ vad gäller datainköp och annan apparatur. Belysning och elektronisk apparatur stängs av när de inte används.

 • Möten på distans

  Vi begränsar företagets resebehov genom att sköta möten och kontakter med kunder och leverantörer via Internet.

 • Återvinning

  Vi uppmuntrar våra medarbetare att återvinna och minska användningen av produkter som inte är återvinningsbara.

 • Samtal och diskussion

  Vi uppmuntrar kunder och leverantörer att aktivt värna om miljö.