Översättning – Språkgranskning – Utbildning

Allt om språk och lite till

För oss handlar det om ord, både det skrivna och det oskrivna. Om språk och om människor och vårt behov och vår strävan att kommunicera.

Glädje är ett grundord för oss, liksom tacksamhet för att vi får jobba med det vi älskar. Och allt detta är till din fördel, för dessa nyckelord styr hur din slutprodukt och  dina ord i ett nytt språk kommer att utformas.

Från formbundna årsredovisningar till nydanande doktorsavhandlingar, från offentliga protokoll till uttrycksfulla reklamtexter och profilskapande webbplatser, allt hanteras av erfarna och professionella översättare och granskare som arbetar med sitt modersmål.

Översättning har en central plats i vårt företag, men vi gör så mycket mer. Våra språkgranskningar av vetenskapliga artiklar och avhandlingar är välkända vid det här laget av många vid Sveriges universitet och högskolor. Nära kopplat till det arbetet är våra engelska skrivkurser för doktorander, forskare och professorer. Över 1 400 har deltagit sedan 2003 och det blir bara fler och fler för varje termin.

Även det ovanliga hör till vår vardag.

Vi översätter till och från de flesta språk. Hur går det till? Tack vare vårt omfattande och väl inarbetade nätverk av översättare kan vi lösa även mer ovanliga önskemål. Och det gör vi varje dag.

Inget uppdrag är för stort. Eller för litet.

Vi översätter för små och stora företag – allt från tekniska manualer till bokslut. Vi jobbar med översättare som behärskar teknisk terminologi såväl som komplicerade juridiska begrepp.

Vi översätter dina idéer, inte nödvändigtvis dina ord.

Vi vet att direktöversatta texter inte kan få fram ditt budskap. Bästa möjliga resultat nås av nära samarbete med våra kunder. Kvalitet kräver att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig och din målgrupp. Det innebär att vi inte drar oss för att ställa frågor och diskutera det vi ska översätta.

Vi vet också att detaljerna är viktiga, därför ingår korrekturläsning av en fristående översättare i vårt pris.

Varken EU-ansökningar eller turistbroschyrer är oss främmande.

Sedan 1997 har vi funnits på den svenska marknaden. Erfarenhet, både breda och djupa ämneskunskaper, och återigen, glädjen utmärker vårt hantverk. Allt detta finns som en tillgång för dig. Det må vara svårt för renässansmänniskor i en högspecialiserad värld, men en språkleverantör med bred erfarenhet och kompetens är precis vad din organisation kan behöva.